Tài chính 15 triệu cần thuê mặt bằng khu K300 kinh doanh bún bò

Tài chính 15 triệu cần thuê mặt bằng khu K300 Cộng Hòa Tân Bình kinh doanh bún bò
LH: 0902549509