Đất Cù Bị Ngãi Giao

Đất 2 mặt tiền đường. Đường lớn trước mặt là Ngại Giao- Cù Bị phía sau là đường đất nhé

https://goo.gl/maps/CG71a5ezMPkV6ES98