Cần thuê nhà nguyên căn đường nội bộ làm phòng thu Tài chính 30 triệu KV Quận 3

Mình có khách cần thuê nhà nguyên căn đường nội bộ làm phòng thu
Tài chính 30 triệu
KV Quận 3
LH: 0789896819 để chào khách