Bán nhà 257 Trần Quang Khải Q1 . 3,9 x16 27 ty TL

Bán nhà 257 Trần Quang Khải Q1 . 3,9 x16 28 tỷ TL