Hướng dẫn thanh toán

Quý khách có thể chuyển tiền thanh toán tới tài khoản sau:

STK: 175 654 099
Chủ tài khoản: Trần Hoàng Thái
Ngân hàng ACB chi nhánh Thủ Đức

  • Chuyển tiền tại các phòng giao dịch ngân hàng.
  • Thanh toán trực tuyến qua dịch vụ internet Banking.
  • Thanh toán qua trụ ATM.

Mẫu:


Ghi chú:
Mã tin đăng là con số cuối cùng của đường link bài viết.
Vd: tin đăng thương hiệu 7-eleven là 47