Đất trống cạnh chợ Bình Triệu 15x70 đang rao bán, đang thuyết phục cho thương hiệu thuê

Đất trống cạnh chợ Bình Triệu 15x70 đang rao bán, đang thuyết phục cho thương hiệu thuê