Cho thuê nhà 300 Dương Bá Trạc Quận 8 DT: 14x7 Giá: 150 triệu bao thuế

Cho thuê nhà 300 Dương Bá Trạc Quận 8 DT: 14x7 Giá: 150 triệu bao thuế

https://whois.nhachinhchu.org/t/cho-thue-mat-bang-so-298-300-duong-ba-trac-quan-8-dt-14x7-1-lau-gia-135-trieu/60763