Cho thuê đất 44 Thôn 19, Quốc Lộ 14, xã Hoà Khánh, TP.Buôn Mê Thuột

Địa chỉ 44 Thôn 19, Quốc Lộ 14, xã Hoà Khánh, TP.Buôn Mê Thuột, sát cây xăng Hồng Hải Đoàn Kết
10x75