Cần thuê nhà mặt tiền khoảng 25 triệu

Cần thuê nhà mặt tiền khoảng 25 triệu
0907025823