Cần thuê nhà kinh doanh karaoke

Karaoke quận 1 và 3
Anh Tú 01254937191