Cần thuê kiot làm kem thỗ nhĩ kì

cần thuê ở đường nguyễn huệ
093 899 52 25