Bán đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bán đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu