Bán 23m đất MT gần ngã 4 đèn vàng đường Láng Lớn - Suối Nghệ, Mỹ Xuân - Ngãi Giao, thôn Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, BRVT

Bán 23m đất MT gần ngã 4 đèn vàng đường Láng Lớn - Suối Nghệ, Mỹ Xuân - Ngãi Giao, thôn Sông Xoài 3, Láng Lớn, Châu Đức, BRVT.
DT: 23*150m nở hậu 92m.
DTSD: 6700m².