492 QL13

☆ MB 492 Ql13
Mặt tiền: 13.5m
Bảng hiệu : 26m
Diện tích: 321m2

Trong đó:

 • Chủ nhà 1: 6/216m2
  . Giá thuê 20tr.
  . ĐK: HD 5 năm, cọc 3, tt 3, 60 ngày cải tạo.
  . Kh có vướn mắc

 • Chủ nhà 2 là chủ nhà 1: 7.5×14/105m2
  Đang deal thêm bảng hiệu : 15M
  . Giá chủ đưa or Giá PTMB đưa:
  . Phản hồi: chủ chưa đưa giá mb + giá biển hiệu 15m đề nghih Vua nệm vho giá
  MB là sân trống Vuanem tự dựng showroom, trước đây sân nầy là showroom bán VLXD