359 QL 13 đang xây nhiều tầng không cho thuê tầng trệt

359 QL 13 đang xây nhiều tầng không cho thuê tầng trệt