[30 triệu] Cần thuê Căn hộ Quận 1, Quận 3, Quận 4 3 phòng ngủ

Cần thuê Căn hộ Quận 1, Quận 3, Quận 4 nhưng gần khu trung tâm.
_ 3 phòng ngủ cần có ban công
_ 2 khách UK 1 khách USA
_ Ngân sách 30 Triệu
Giợi ý: Icon 56, Bến Thành tower, còn Q4 bên khu Bến Vân Đồn, Q3 thì gần Võ Văn Tần

09 678 39 223