200A QL 13, hiện đang cho Winhouse thuê còn HĐ

200A QL 13, hiện đang cho Winhouse thuê còn HĐ