168 QL 1K

MB 168 QL 1K cho thuê:

  • DT: 8m5x25 nở hậu 13 tổng 249m2
  • Giá 60 triệu chưa thuế
  • Cọc 3 thanh toán 3
  • Cải tạo 1 tháng
  • Trượt giá chu kỳ 2 năm
    Đang tìm chủ căn Vietphone 5m ngang để ráp vào.