166 QL 1K Vietphone

MB 166 QL1K (Vietphone) chủ chưa đồng ý cho thuê, hơn nữa nếu đồng ý thuê thì VuaNem có xin được giấy phép xây dựng liền lối đi với nhà 168 QL1K hay không